Partnerstvo Nikon-NOOR

NOOR je udruženje profesionalnih fotoreportera i dokumentarista posvećenih podizanju nivoa svesti o globalnim problemima savremenog društva. Članovi udruženja su fotografi iz celog sveta koji rade na individualnim i kolektivnim projektima.

Saradnja kompanije Nikon i udruženja NOOR obuhvata projekte i obrazovanje.

Kompanija Nikon je ponosna na dugogodišnje partnerstvo ostvareno sa udruženjem NOOR – udruženjem vrhunskih fotoreportera koji dokumentuju kompleksne probleme današnjeg sveta. Pored pružanja podrške velikim fotografskim projektima udruženja NOOR, kao što je projekat „Hrana za razmišljanje“ (Food for Thought) koji istražuje lanac snabdevanja hranom, kompanija Nikon takođe sarađuje sa udruženjem NOOR u oblasti obrazovanja, u cilju inspirisanja novih dokumentarnih fotografa.

Master klas časovi akademije Nikon-Noor se redovno održavaju širom Evrope kako bi se fotoreporterima u usponu ponudila prilika da blisko sarađuju sa stručnjacima i da razviju veštine. Učesnici pojedinačno dobijaju pregled portfolija, uče tehničke veštine u oblasti snimanja i postprodukcije i dobijaju profesionalne savete o pronalaženju tržišta za svoje priče.

Akademija Nikon-NOOR

Saradnja budućih fotoreportera i mentora udruženja NOOR obuhvata pregled portfolija, razumevanje sekvenciranja slika, unapređenje veština obrade i obuku o razvijanju priča. Akademija nudi intenzivnu individualnu interakciju sa fotografima u vezi sa tehničkim pitanjima i istraživanjem međunarodnog tržišta fotografija. To predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje znanja i kontakata prilikom razvijanja lične vizije.