10-11-2020

NIKON PREDSTAVLJA LASERSKE DALJINOMERE LASER 50 I LASER 30

Amsterdam, Holandija 10 novembar 2020: Nikon sa zadovoljstvom najavljuje objavljivanje dva nova prenosna laserska daljinomera, LASER 50 i LASER 30, koji omogućavaju lako i brzo merenje razdaljine u različitim situacijama.

Čvrstu konstrukciju daljinomera LASER 50 krasi izdržljivo telo izliveno od legure magnezijuma i mogućnost merenja razdaljine do1820 m LASER 30 je podjednako robustan, sa mogućnošću merenja do 1460 m. Najpraktičnija funkcija oba modela su četiri režima prikaza rezultata merenja – režim horizontalne razdaljine i ugla, režim stvarne razdaljine i ugla, režim horizontalne razdaljine i visine i režim stvarne razdaljine i visine.

Oba modela krasi lako očitljivi crveni unutrašnji OLED ekran sa funkcijom automatskog podešavanja svetline, koja fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja. Zahvaljujući funkciji HYPER READ, ovi daljinomeri stabilno i brzo mere razdaljinu bez obzira na udaljenost cilja, a rezultate merenja prikazuje za otprilike 0,3 sekunde. Njihova vodootporna tela i konstrukcija otporna na magljenje pružaju zaštitu od neočekivanog prskanja vode ili nenamernog ispuštanja u vodu, kao i naglih vremenskih promena.

LASER 50

LASER 30

Ključne karakteristike daljinomera LASER 50

• Opseg merenja: od 9,1 do 1820 m
• Crveni unutrašnji ekran omogućava lakše posmatranje u svakoj situaciji. Funkcija automatskog podešavanja svetline fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja
• Brz i stabilan prikaz izmerene razdaljine bez obzira na udaljenost od cilja – HYPER READ sada rezultate merenja prikazuje za oko 0,3 sekunde
• Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi). Ukoliko se udaljenost ne izmeri jednim merenjem, daljinomer automatski produžava merenje do 4 sekunde, sve dok ne bude uspešno. Ukoliko se dugme drži pritisnuto, omogućava se kontinualno merenje do otprilike 8 sekundi
• Mogućnost izbora jednog od četiri režima prikaza rezultata merenja:
    - režim horizontalne razdaljine i ugla
    - režim stvarne razdaljine i ugla
    - režim horizontalne razdaljine i visine
    - režim stvarne razdaljine i visine
• Sistem za promenu režima prioritetne mete za merenje subjekata koji se međusobno preklapaju:
    - Režim prve prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najbližeg subjekta, što je korisno pri merenju razdaljine do subjekta na pozadini koja ga preklapa
    - Režim udaljene prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najudaljenijeg subjekta, što je korisno u šumskim predelima
• Korak za prikazivanje merenja razdaljine: 0,1 m
• Kvalitetan monokular sa uvećanjem do 6x i višeslojnim premazom za čiste i jasne slike
• Veliki okular za lako gledanje (18 mm)
• Široko vidno polje (7,5 stepeni)
• Dizajn veće udaljenosti oka od okulara pruža udobno gledanje osobama koje nose naočare
• Funkcija podešavanja dioptrije
• Kompaktan i ergonomski dizajn tela
• Vodootporan (do dubine od 1 metra u trajanju od 10 minuta) i otporan na magljenje, ali nije predviđen za upotrebu pod vodom; ležište baterije je otporno na kišu
• Velika temperaturna tolerancija od -10 °C do +50 °C

Ključne karakteristike daljinomera LASER 30

• Opseg merenja: od 7,3 do 1460 m
• Crveni unutrašnji ekran omogućava lakše posmatranje u svakoj situaciji. Funkcija automatskog podešavanja svetline fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja
• Brz i stabilan prikaz izmerene razdaljine bez obzira na udaljenost od cilja – HYPER READ sada rezultate merenja prikazuje za oko 0,3 sekundi
• Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi). Ukoliko se udaljenost ne izmeri jednim merenjem, daljinomer automatski produžava merenje do 4 sekunde, sve dok ne bude uspešno. Ukoliko se dugme drži pritisnuto, omogućava se kontinualno merenje do otprilike 8 sekundi
• Mogućnost izbora jednog od četiri režima prikaza rezultata merenja:
    - režim horizontalne razdaljine i ugla
    - režim stvarne razdaljine i ugla
    - režim horizontalne razdaljine i visine
    - režim stvarne razdaljine i visine
• Sistem za promenu režima prioritetne mete za merenje subjekata koji se međusobno preklapaju:
    - Režim prve prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najbližeg subjekta, što je korisno pri merenju razdaljine do subjekta na pozadini koja ga preklapa
    - Režim udaljene prioritetne mete prikazuje razdaljinu do najudaljenijeg subjekta, što je korisno u šumskim predelima
• Korak za prikazivanje merenja razdaljine: 0,1 m
• Kvalitetan monokular sa uvećanjem do 6x i višeslojnim premazom za čiste i jasne slike
• Veliki okular za lako gledanje (18 mm)
• Široko vidno polje (7,5 stepeni)
• Dizajn veće udaljenosti oka od okulara pruža udobno gledanje osobama koje nose naočare
• Funkcija podešavanja dioptrije
• Kompaktan i ergonomski dizajn tela
• Vodootporan (do dubine od 1 metra u trajanju od 10 minuta) i otporan na magljenje, ali nije predviđen za upotrebu pod vodom. Ležište baterije je otporno na kišu
• Velika temperaturna tolerancija od -10 °C do +50 °C