Podignite svoju kreativnost na viši nivo

Kada fotografija zahteva jedinstvenu tačku gledišta, korišćenjem objektiva „riblje oko“, objektiva sa kontrolom perspektive ili objektiva sa manuelnim fokusiranjem možete da postignete znatno bolju kompoziciju. Bilo da želite da savijete ili ispravite scenu, objektivi za posebne namene vam omogućavaju da na kreativne načine prilagodite svoju tačku gledišta i izrazite svoje viđenje sveta oko vas.

Preporuke

Tipovi objektiva za posebne namene

Riblje oko

Pomoću objektiva „riblje oko“ možete da pravite veoma široke snimke i savijate i krivite kompoziciju na impresivne načine.

Kontrola perspektive

Objektivi sa kontrolom perspektive vam omogućavaju da ispravljate anomalije u perspektivi kada fotografišete arhitekturu. Mogu i da unesu dinamiku u fotografije portreta ili mrtve prirode i izoluju detalje.

Manuelni fokus

Objektivi sa manuelnim fokusiranjem vam pružaju potpunu kontrolu nad izborom fokusne tačke u kompoziciji.

O objektivima sa kontrolom perspektive

Nikon objektivi sa kontrolom perspektive visokih performansi vam omogućavaju da lako podešavate žižnu ravan objektiva bez potrebe da pomerate fotoaparat. Objektivi ovog tipa vam omogućavaju da fotografišete ceo pejzaž u oštrom fokusu, menjate dubinsku oštrinu scene, selektivno fokusirate odabrane subjekte ili ispravljate anomalije u perspektivi do kojih može da dođe kada fotografišete arhitekturu.

NORMALAN OBJEKTIV
OBJEKTIV SA KONTROLOM PERSPEKTIVE