Živopisni detalji

Makro objektivi vam omogućavaju da fokusirate veoma oštro čak i najsitnije detalje. Od sićušnih dlaka na nogama insekta do tajnog sveta unutar cveća, snimićete delikatne detalje i boje nevidljive golom oku.

Preporuke

Karakteristike makro objektiva

Izvanredno uvećanje

Pronađite neobične kompozicije svuda oko vas zahvaljujući mogućnosti fotografisanja iz veoma velike blizine.

Otkrijte skrivene detalje

Fotografišite veličanstvene detalje i teksture koje su nevidljive golom oku.

Blisko fokusiranje

Jednostavno postignite oštar fokus na subjektima koji su udaljeni od objektiva samo 15,24 cm.

Radna razdaljina i žižna daljina

Kada koristite makro objektiv, od žižne daljine zavisi koliko blizu treba da se približite subjektu. To se naziva radna razdaljina. Što je žižna daljina veća, možete da budete dalje od subjekta i ipak postignete efekat ekstremne blizine. Manje žižne daljine omogućavaju veoma blisku radnu razdaljinu uz jednostavno postizanje fokusa.

105 mm
85 mm
60 mm
45 mm