01-04-2021

Nikon najavljuje novu organizacionu strukturu za poslovne jedinice za fotografske proizvode i za medicinske proizvode za evropsko tržište

Amsterdam, Holandija, 1. april 2021. – Nikon je danas najavio novu organizacionu strukturu za poslovnu jedinicu za fotografske proizvode i za poslovnu jedinicu za medicinske proizvode za evropsko tržište. Ovo je osmišljeno sa ciljem da se poveća agilnost i konkurentnost na tržištu koje se brzo menja, kao i kako bi se podupreo razvoj portfolija kvalitetnih proizvoda i usluga kompanije Nikon širom Evrope. Ova promena će stupiti na snagu 1. aprila 2021.

Nikon Holdings Europe BV, koji pruža funkcije korporacijske podrške za evropske kompanije u okviru Nikon Group, spojiće se sa kompanijama Nikon Europe BV i Nikon Instruments Europe BV 1. aprila 2021. Kao jedina kompanija preostaće Nikon Holdings Europe BV.

Osim toga, Nikon Holdings Europe BV će se podvrgnuti međugraničnom pravnom spajanju sa kompanijama Nikon GmbH, Nikon France S.A.S., Nikon CEE GmbH i Nikon Instruments S.p.A., pri čemu će svaka od ovih kompanija nastaviti da posluje kao ogranak kompanije Nikon Holdings Europe BV počevši od 1. aprila 2021.*

Nakon spajanja, Nikon Holdings Europe BV će promeniti ime u Nikon Europe BV.

Ove promene će omogućiti kompaniji Nikon da ojača organizaciju kombinovanjem prednosti skaliranja sa lokalnom ekspertizom, što će samim tim omogućiti i unapređenje poslovne izvrsnosti uz održanje bliskih veza sa trgovinskim partnerima i potrošačima.

Ažurirani pregled kompanije

Ime kompanije: Nikon Europe BV
Adresa: Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Holandija
Kapital:  20.000 EUR (približno 2.400.000 YEN)
Direktor i predsednik: Tetsuya Morimoto
Broj zaposlenih:  Približno 550
Glavne poslovne delatnosti: Centralizovana nabavka, administriranje i upravljanje finansijskim sredstvima podružnica u Evropi.
Uvoz, prodaja i servisiranje fotoaparata i mikroskopa
Akcionar: U potpunosti u vlasništvu Nikon Corporation

* Spajanje kompanije Nikon U.K. Ltd. sa kompanijom Nikon Holdings Europe BV, koje je stupilo na snagu 1. decembra 2020. godine, izvedeno je na sličan način.