Smernice o privatnosti

SMERNICE O PRIVATNOSTI KOMPANIJE NIKON EUROPE

U ovim smernicama o privatnosti objašnjeno je kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke. Ove smernice o privatnosti primenjuju se na sve vaše lične podatke koje obrađujemo kada naručujete, kupujete ili koristite naše proizvode i usluge, posećujete naše veb-lokacije, koristite našu korisničku podršku ili kada na neki drugi način dolazite u dodir sa kompanijom Nikon.

Nikon poštuje privatnost i prepoznaje da je obrada ličnih podataka na zakonit i pravilan način važan deo društvene odgovornosti, te izjavljuje da će nastojati da zaštiti lične podatke. Ove smernice o privatnosti su deo Izjave o zaštiti privatnosti Nikon Group. One se primenjuju na vas (u nastavku „vi“) kao potencijalnog, trenutnog ili bivšeg klijenta i/ili dobavljača, kao i na vaše korišćenje naših proizvoda i usluga ili naših veb-lokacija, kao i na neke druge poslovne kontakte sa kompanijom Nikon Europe BV. U ovim smernicama o privatnosti objašnjeno je kako obrađujemo vaše lične podatke. Stoga vas pozivamo da pažljivo pročitate ove smernice.

  • 1. Ko smo mi

  • 2. Lični podaci – svrha, vrsta i korišćenje

  • 3. Deljenje informacija

  • 4. Bezbednosne mere i čuvanje podataka

  • 5. Vaša prava

  • 6. Način održavanja ove smernice

  • 7. Kontakt podaci za pitanja u pogledu zaštite privatnosti