Napomena o privatnosti

SMERNICE O PRIVATNOSTI KOMPANIJE NIKON EUROPE

U ovim smernicama o privatnosti objašnjeno je kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke. Ove smernice o privatnosti primenjuju se na sve vaše lične podatke koje obrađujemo kada naručujete, kupujete ili koristite naše proizvode i usluge, posećujete naše veb-lokacije, koristite našu korisničku podršku ili kada na neki drugi način dolazite u dodir sa kompanijom Nikon. Nikon poštuje privatnost i prepoznaje da je obrada ličnih podataka na zakonit i pravilan način važan deo društvene odgovornosti, te izjavljuje da će nastojati da zaštiti lične podatke. Ove smernice o privatnosti su deo Izjave o zaštiti privatnosti Nikon Group. One se primenjuju na vas (u nastavku „vi“) kao potencijalnog, trenutnog ili bivšeg klijenta i/ili dobavljača, kao i na vaše korišćenje naših proizvoda i usluga ili naših veb-lokacija, kao i na neke druge poslovne kontakte sa kompanijom Nikon Europe BV. U ovim smernicama o privatnosti objašnjeno je kako obrađujemo vaše lične podatke. Stoga vas pozivamo da pažljivo pročitate ove smernice.

Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Holandija, tj. evropsko sedište kompanije Nikon (u nastavku „Nikon“, „mi“ i „naš“) deo je Nikon Group. Ovde u Holandiji Nikon donosi glavnine odluke u vezi sa svrhom i načinom obrade korisničkih podataka u Evropi. Mi smo odgovorni za prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka opisanih u ovim smernicama o privatnosti.

Ako želite da iskoristite svoja prava, poput, na primer, prava na pristup, ispravljanje, brisanje, ograničavanje, žalbu ili prenos ličnih podataka ili ako želite da povučete pristanak, ili ako imate pitanja o obradi vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati u skladu sa navedenim smernicama o privatnosti.