Uslovi korišćenja

 • 1. Primena

 • 2. Ograničenja korišćenja s obzirom na prava intelektualne svojine

 • 3. Registrovani žigovi

 • 4. Neprihvatljivo korišćenje

 • 5. Veze ka veb sajtovima treće strane

 • 6. Odgovornost

 • 7. Garancije

 • 8. Obeštećenje

 • 9. Odgovornost za korisničko ime i lozinku

 • 10. Opšte

 • 11. Primenjivi zakon

 • Adrese