Simulator NIKKOR objektiva

?
 

Kako da koristite simulator objektiva

Možete da simulirate slike fotografisane različitim kombinacijama objektiva (od širokougaonih do telefoto) i fotoaparata u različitim formatima. Slika se menja u skladu sa vrednošću žižne daljine koju izaberete.

Izaberite bilo koju kombinaciju koja vas zanima.

14 mm 800 mm
Vidni ugao
Learn More
  • Fotografije u ovom simulatoru su konceptualne slike. One mogu da se razlikuju od stvarnih fotografija.
  • Kombinacija NIKKOR objektiva i fotoaparata CX formata (serija Nikon 1) dostupna je u ovom simulatoru. Za fotografisanje vam je potreban bajonet adapter FT1.
  • Ovaj simulator nije kompatibilan sa biranjem oblasti slike na fotoaparatu.
  • Kod objektiva „riblje oko“, vrednost vidnog ugla se menja u zavisnosti od izabranog formata fotoaparata. Međutim, simulirane slike ne odgovaraju toj vrednosti.