Nikon Imaging | Srbija | Europe

Simulator NIKKOR objektiva

  Žižna daljina

  Vidni ugao

  Kako da koristite simulator objektiva

  Možete da simulirate slike fotografisane različitim kombinacijama objektiva (od širokougaonih do telefoto) i fotoaparata u različitim formatima. Slika se menja u skladu sa vrednošću žižne daljine koju izaberete.
  Izaberite bilo koju kombinaciju koja vas zanima.

  *Fotografije u ovom simulatoru su konceptualne slike. One mogu da se razlikuju od stvarnih fotografija.

  *Kombinacija NIKKOR objektiva i fotoaparata CX formata (serija Nikon 1) dostupna je u ovom simulatoru. Za fotografisanje vam je potreban bajonet adapter FT1.

  *Ovaj simulator nije kompatibilan sa biranjem oblasti slike na fotoaparatu.

  *Kod objektiva „riblje oko“, vrednost vidnog ugla se menja u zavisnosti od izabranog formata fotoaparata. Međutim, simulirane slike ne odgovaraju toj vrednosti.

  Objektiv

   Telo