Napomena o privatnosti

SMERNICE O PRIVATNOSTI KOMPANIJE NIKON EUROPE

U ovim smernicama o privatnosti objašnjeno je kako prikupljamo i koristimo vaše lične podatke. Ove smernice o privatnosti primenjuju se na sve vaše lične podatke koje obrađujemo kada naručujete, kupujete ili koristite naše proizvode i usluge, posećujete naše veb-lokacije, koristite našu korisničku podršku ili kada na neki drugi način dolazite u dodir sa kompanijom Nikon. Nikon poštuje privatnost i prepoznaje da je obrada ličnih podataka na zakonit i pravilan način važan deo društvene odgovornosti, te izjavljuje da će nastojati da zaštiti lične podatke. Ove smernice o privatnosti su deo Izjave o zaštiti privatnosti Nikon Group. One se primenjuju na vas (u nastavku „vi“) kao potencijalnog, trenutnog ili bivšeg klijenta i/ili dobavljača, kao i na vaše korišćenje naših proizvoda i usluga ili naših veb-lokacija, kao i na neke druge poslovne kontakte sa kompanijom Nikon Europe BV. U ovim smernicama o privatnosti objašnjeno je kako obrađujemo vaše lične podatke. Stoga vas pozivamo da pažljivo pročitate ove smernice.