SKUVBW93501

Poklopac šine za blic BS-1

Pregled proizvoda
Uklapa se u stopicu za blic svih Nikon SLR fotoaparata i sprečava da prašina i vlaga uđu u stopicu za blic.