SKUFTA61001

Cirkularni polarizacioni filter II od 77 mm

Pregled proizvoda
Ovaj filter omogućava fotografisanje kroz prozorska stakla i umanjuje odsjaj sa reflektujućih površina kao što su voda i staklo.
Compatible with