SKUFTA60801

NC filter od 77 mm

Pregled proizvoda
Neutralno prozirni višeslojni filter koji pomaže kod smanjenja odbleska i duh efekta te štiti površinu prednjeg sočiva od atmosferskih uticaja.
Compatible with