SKUFTA70501

82 mm cirkularni polarizacioni filter II

Pregled proizvoda
Cirkularni polarizacioni filter za NIKKOR objektive. Projektovan je tako da smanji odsjaje sa površina kao što su voda i staklo.
Compatible with