Podrška lokalnim zajednicama

Ponosni smo na podršku koju pružamo inicijativama, kao i na napore koje naši zaposleni ulažu kako bi svet načinili boljim mestom za život svih nas. Doleopisani projekti koje su pokrenuli naši timovi iz predstavništava u evropskim zemljama predstavljaju samo jedan vid našeg doprinosa evropskim zajednicama.

Dan devojčica – Nemačka

Nikon GmbH se pridružio inicijativi, sprovedenoj širom Nemačke, čiji je cilj bio da se tinejdžerke zainteresuju za radna mesta koja su obično rezervisana za muškarce. Ova inicijativa se sastojala od radionice na temu tehničkog sveta mikroskopije i fotografije u kojoj je učestvovala grupa devojčica starosti 13–15 godina.

Akcija davanja krvi – Rusija

Nikon Russia dvaput godišnje organizuje akciju davanja krvi kako bi pomoglo deci sa bolestima krvi. Donirana krv se prosleđuje Nacionalnom istraživačkom centru za pedijatrijsku hematologiju, onkologiju i imunologiju Dmitrij Rogačev, koja pruža zdravstvenu negu za više od 500 dece koja pate od bolesti krvi.

Čišćenje plaža – Holandija

Nikon Europe i Nikon Netherlands su se udružili sa fondacijom „Sea First“ kako bi se uhvatili u koštac sa problemom zagađenja lokalnih plaža plastičnim otpadom. Tim od 44 zaposlena u kompaniji Nikon – uključujući direktore kompanija Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe i Nikon Europe BV – otišao je na plažu kako bi za tri sata sakupio 2000 komada otpada. Fondacija „Sea First“ je takođe nagrađena i donacijom za svoje zasluge u održavanju plaža, dok je njihov osnivač govorio o rastućem problemu zagađenja mora i kako pojedinci mogu da naprave razliku u borbi s ovim problemom.

„Reduce, Reuse, Recycle“ – Mađarska

Nikon Hungary je podržao lokalni program podizanja svesti dece u pogledu zaštite životne sredine time što je donirao sedam paleta reciklažnog papira. U okviru druge inicijative sakupili su upotrebljive igračke i odeću koju su donirali najugroženijima tokom božićnih praznika, čime su smanjili količinu otpada i pružili pomoć onima kojima je ona zaista neophodna.

Dobrotvorno delo po izboru zaposlenih – Ujedinjeno Kraljevstvo i Skandinavija

Zaposleni u predstavništvima kompanije Nikon u Ujedinjenom Kraljevstvu i Skandinaviji svake godine biraju dobrotvornu akciju koju će te godine podržati. Ovom inicijativom je, otkako je pokrenuta 2005. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, prikupljeno više od 258.000 evra. Sve dobrotvorne akcije bile su iz oblasti medicine i njima su bili obuhvaćeni centri za palijativno zbrinjavanje, lečenje raka, istraživanje Alchajmerove bolesti i mentalno zdravlje. Dok su naši zaposleni usredsređeni na sakupljanje novca, njihovi napori takođe donose i publicitet dobrotvornim akcijama, kao i prilike za dobrovoljni rad zaposlenih.

„Light on Small“ – Holandija

Od 2017. godine naše tri kompanije sa sedištem u Amsterdamu – Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV i Nikon Instruments Europe BV – sarađuju sa inicijativom eko-škole, koju je pokrenuo „Foundation for Environmental Education (FEE)“ (Fondacija za obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine). Plod ove saradnje je stvaranje originalnog programa pod nazivom „Light on Small“ (Svetlo na maloj površini). Pokrivanjem troškova razvoja obrazovnog materijala i doniranjem mikroskopa i fotoaparata kompanije Nikon, ovaj projekat je podigao svest dece školskog uzrasta o problemima u oblasti zaštite životne sredine. Ovim programom, koji i dalje traje, već je obuhvaćeno oko 300 dece u pet škola.