• Nikon Imaging
  • |
  • Srbija
  • |
  • Europe

PROJEKTI I SARADNJA KOMPANIJE NIKON

Partnerstva kompanije Nikon sa fotografima iz cele Evrope omogućavaju temeljitiju obradu aktuelnih tema. Takođe pružaju prilike fotoreporterima u usponu da unaprede veštine, a profesionalnim fotografima da prošire granice svoje kreativnosti i inspirišu druge. Pružamo podršku dugoročnim reportažama o humanitarnim pitanjima i organizujemo događaje u cilju razmene stručnih znanja.

Partnerstvo Nikon-WaterBear

Partnerstvo Nikon-NOOR