Upoznajte Nikonove ambasadore

Nikonovi ambasadori su neki od najtalentovanijih i najuticajnijih vizuelnih umetnika koji danas stvaraju u ovoj oblasti. Ti nadareni, nadahnuti pripovedači premašuju sva očekivanja, pa im se često dive zbog njihove strasti, energije i posvećenosti zanatu.

Nikonovi ambasadori su talentovani i uticajni vizuelni umetnici koji predstavljaju aktuelno doba služeći se najnovijim tehnologijama u industriji i prateći društvene trendove. Kroz različite radionice, izložbe, vodiče na mreži i društvene mreže Nikonovi ambasadori dele svoje tehničko znanje i strast sa drugim profesionalnim fotografima i svima onima koje fotografija veoma zanima.

Nikonovi ambasadori imaju ovlašćenje kompanije Nikon da javnosti i profesionalnim fotografima demonstriraju mogućnosti i korišćenje Nikonovih fotografskih proizvoda, premda je sadržaj koji izražavaju kroz svoja dela isključivo njihov. Nikonovi ambasadori su nezavisni izvođači i vizuelni umetnici koji nisu zaposleni u kompaniji Nikon. Nikonovi ambasadori su odgovorni za sadržaj svojih fotografija, internet lokacija, izložbi i slika, kao i za način na koji su kreirali taj sadržaj i slike. Poruke, verovanja ili gledišta izražena kroz fotografije, internet lokacije, izložbe ili slike koje su izradili ambasadori ne odražavaju nužno stavove, verovanja ili gledišta kompanije Nikon, niti nekog ko je zaposlen u Nikonu.