15-05-2018

Nikon predstavlja laserski daljinomer za golfere COOLSHOT PRO STABILIZED

Amsterdam, Holandija, 15. maj 2018: Nikon danas najavljuje objavljivanje laserskog daljinomera za golfere COOLSHOT PRO STABILIZED – ovaj vodeći uređaj predstavlja novi, unapređeni model serije COOLSHOT 80.

COOLSHOT PRO STABILIZED objedinjuje funkciju smanjenja vibracije iz serije COOLSHOT 80 u manje i lakše telo. Njega krasi lako očitljivi crveni unutrašnji OLED ekran sa funkcijom automatskog podešavanja svetline, koja fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja. Vreme prikaza izmerene razdaljine smanjeno je na oko 0,3 sekunde. Telo s funkcijom vodootpornosti i otpornosti na magljenje obezbeđuje zaštitu od neočekivanog prskanja vode i kiše.

Osim toga, COOLSHOT PRO STABILIZED ima i „indikator stvarne razdaljine“ – LED lampu na prednjem delu uređaja koja svetli zelenom bojom kada se koristi režim stvarne razdaljine. Budući da time ovaj uređaj jasno pokazuje da se ne koristi funkcija merenja podizanja/spuštanja (ID tehnologija), on se može koristiti na zvaničnim takmičenjima* na kojima su dozvoljeni uređaji za merenje razdaljine.

Nikonov COOLSHOT eliminiše neodređenost u pogledu izmerene razdaljine, čime korisniku pruža više vremena za donošenje strateških odluka i za usredsređenje na svaki udarac.

Sve što očekujete od laserskog daljinomera za golfere objedinjeno je u novom modelu COOLSHOT PRO STABILIZED. Zahvaljujući unapređenim mogućnostima korišćenja i praktičnosti merenja, ovaj model predstavlja idealno rešenje kako za one koji prvi put koriste laserski daljinomer za golfere, tako i za one koji nisu potpuno zadovoljni konvencionalnim laserskim daljinomerima.

*Proverite lokalna pravila pre nego što upotrebite COOLSHOT na zvaničnom takmičenju.

COOLSHOT PRO STABILIZED

Crveni unutrašnji ekran
*Simulirana slika

Ključne karakteristike

· Opseg merenja: 7,5–1090 m
· Opremljen funkcijom STABILIZED kako bi se potpomoglo merenje razdaljine do udaljene zastavice, uz istovremeno smanjenje vibracija izazvanih pomeranjem ruke. Efekat smanjenja vibracije: Podrhtavanje slike u tražilu koje je izazvano pomeranjem ruke (sinusoidni talasi) je smanjeno na približno 1/5 ili manje¹.
· Crveni unutrašnji OLED ekran omogućava lakše posmatranje u svakoj situaciji. Funkcija automatskog podešavanja svetline fino podešava svetlinu ekrana u skladu sa nivoom ambijentalnog osvetljenja.
· Brz i stabilan prikaz izmerene razdaljine bez obzira na udaljenost od cilja – HYPER READ je unapređen i sada rezultate merenja prikazuje za oko 0,3 sekunde.
· Zeleno osvetljena tehnologija LOCKED ON²: oznaka LOCKED ON je osvetljena zelenom bojom i obaveštava vas o udaljenosti do najbližeg subjekta. Kada merite subjekte koji se međusobno preklapaju, udaljenost od najbližeg subjekta se prikazuje sa oznakom LOCKED ON u tražilu. Na primer, na terenu za golf jasno se vidi da je razdaljina do zastavice izmerena čak i kada ima drveća u pozadini.
· Režim za golf prikazuje razdaljinu prilagođenu trajektoriji pada (horizontalna razdaljina ± visina) što predstavlja vodič za to koliko daleko treba da udarite lopticu i korisna je pri igranju golfa na terenima sa nagibima, bilo nagore ili nadole – ID (podizanje/spuštanje) tehnologija.
· Indikator stvarne razdaljine se primenjuje kako bi se ukazalo na to da se ne upotrebljava funkcija merenja podizanja/spuštanja (ID tehnologija). Kada koristite režim stvarne razdaljine, indikator treperi u zelenoj boji dokle god je uključeno napajanje. Posmatrači lako mogu da ustanove da se funkcija merenja podizanja/spuštanja (ID tehnologija) ne koristi. Osim toga, indikator stvarne razdaljine može i da se isključi.
· Koristi se režim prve prioritetne mete. Kada merite subjekte koji se preklapaju, prikazuje se udaljenost do najbližeg subjekta – korisno prilikom merenja razdaljine do zastavice na zelenoj podlozi kada u pozadini ima drveća.
· Korak za prikazivanje merenja razdaljine: 0,5 m
· Samo jedno ili kontinualno merenje (do 8 sekundi)
· Visokokvalitetan 6x monokular sa višeslojnim premazom za jasne slike
· Veliki okular za lako gledanje (18 mm)
· Široko vidno polje (7,5 stepeni)
· Dizajn veće udaljenosti oka od okulara pruža udobno gledanje osobama koje nose naočare
· Funkcija podešavanja dioptrije
· Kompaktan i ergonomski dizajn tela
· Vodootporan i otporan na magljenje
· Velika tolerancija temperatura: -10 °C do +50 °C

¹ Zasnovano na Nikonovim standardima merenjima.
² Pojedinačna merenja: Kada merite subjekte koji se međusobno preklapaju i prikaže se udaljenost do najbližeg subjekta, pojaviće se oznaka LOCKED ON. Kontinualno merenje: Kada se prikazane brojke pomere ka bližem subjektu, pojaviće se oznaka LOCKED ON.