Nikon Imaging | Srbija | Europe

18-02-2020

DVA AŽURIRANJA FIRMVERA UVODE POBOLJŠANE FUNKCIJE ZA FOTOAPARATE SERIJE NIKON Z

Amsterdam, Holandija, 18. februar 2020.: Kompanija Nikon danas najavljuje objavljivanje verzije firmvera 3.00 za fotoaparate bez ogledala punog formata Nikon Z 7Z 6, kao i verzije 1.10 za fotoaparat bez ogledala DX formata Z 50. Ova ažuriranja firmvera donose brojna poboljšanja postojećih funkcija, usled kojih serija fotoaparata bez ogledala postaje moćnija.

Ažuriranje verzije firmvera modela Z 7/Z 6 na verziju 3.00 dodaje funkciju AF detekcije životinja trenutnoj AF za detekciju lica/očiju. Budući da AF za detekciju lica/očiju prepoznaje lica i oči ljudi, AF detekcije životinja prepoznaje oči i lica pasa i mačaka i omogućava bolje fokusiranje. AF detekcije životinja pazi na fokus za vas, a vi možete da se usredsredite na kreativno kadriranje. Praćenje subjekta je takođe izmenjeno tako da funkcioniše više kao funkcija 3D praćenja Nikon digitalnih SLR fotoaparata, što vam dodatno olakšava korišćenje. Dodata je i podrška za dodatne CFexpress* brendove memorijskih kartica.

*CFexpress je žig udruženja CompactFlash Association (CFA).

Verzija firmvera 1.10 za Z 50 poboljšava rad AF prilikom snimanja autoportreta u režimu filma. Ovo poboljšanje je urađeno kao odgovor na zahteve korisnika da fotoaparat drži fokus na licima koja se snimaju.

Kompanija Nikon smatra da je izuzetno važno prilagođavati se potrebama korisnika koje se stalno menjaju i ponuditi im iskustvo pri radu koje dodatno stimuliše kreativnost.

Funkcije poboljšane ovim ažuriranjima firmvera

Ver. firmvera za Z 7/Z 6 3.00

1. AF za detekciju životinja za automatsko fokusiranje lica i/ili očiju pasa i mačaka
AF za detekciju životinja pruža dodatnu podršku za pse i mačke kada je u pitanju funkcija za detekciju lica i očiju. Kada se detektuje više lica ili očiju životinja, možete pomoću višenamenskog birača ili putem dodira da izaberete lice ili oko koje će fotoaparat fokusirati. U video snimku mogu da se detektuju lica životinja.

2. Bolje korišćenje funkcije AF za praćenje subjekta
Praćenje subjekta pri fotografisanju statičnih slika u režimu AF-C je izmenjeno tako da tokom rada više podseća na funkciju 3D praćenja koju imaju Nikon digitalni SLR fotoaparati. Fotoaparat prati subjekt dok je dugme okidača pritisnuto do pola ili dok se dugme AF-ON drži pritisnuto. Praćenje subjekta se završava kada korisnik skloni prst sa dugmeta, a tačka fokusa izabrana pre početka praćenja subjekta se ponovo aktivira radi lakšeg rukovanja. Pored toga, prelazak sa prikaza automatske AF oblasti na prikaz za izbor subjekta može da se dodeli prilagođenoj kontroli. Sve ove promene poboljšavaju rad praćenja subjekta i olakšavaju aktiviranje i promenu ciljanja subjekta prilikom gledanja kroz tražilo.

3. Podrška za CFexpress memorijske kartice
Pored Sony CFexpress memorijskih kartica, CFexpress kartice tipa B koje proizvode ProGrade i Lexar će takođe biti podržane u okviru verzije firmvera za Z 7/Z 6 3.00.

Preuzmite firmver 3.00 za Z 7 ovde.
Preuzmite firmver 3.00 za Z 6 ovde.

Ver. firmvera za Z 50 1.10

Izmene specifikacija kontrole za snimanje autoportreta u režimu filma
Trenutno, prilikom snimanja autoportreta u režimu filma, režim fokusa se zaključava u režimu AF-S. Sa ažuriranjem na verziju 1.10 režim fokusa će biti zaključan u režimu AF-F. Ova promena poboljšava rad tako što omogućava fotoaparatu da zadrži fokus na licu subjekta prilikom snimanja filma.

Preuzmite firmver 1.10 za Z 50 ove.