11-02-2022

UPOZORENJE POVODOM SUMNJIVIH E-PORUKA KOJE IMITIRAJU ODELJENJE KOMPANIJE NIKON ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Došli smo do saznanja da se određena lica predstavljaju kao predstavnici kompanije Nikon i kontaktiraju vlasnike YouTube i Facebook kanala putem e-pošte.

Prevarantska prepiska uglavnom sadrži ime kompanije Nikon i/ili upućuju na odeljenje kompanije Nikon za odnose sa javnošću. U tim e-porukama se traži od primaoca da napravi film pomoću fotoaparata kompanije Nikon ili se nudi sponzorstvo.

Ove e-poruke nemaju nikakve veze sa kompanijom Nikon niti sa bilo kojim članom grupe Nikon Group.

Zbog sve veće učestalosti ovih događaja, kompanija Nikon želi da upozori na to da treća lica koja se predstavljaju kao deo kompanije Nikon možda žele da pribave podatke o ličnosti ili finansijama i da ih iskoriste radi finansijske dobiti.

Zapamtite: Sa zvanične e-adrese kompanije Nikon koja se završava na @nikon.com dobijaćete samo zvanične dopise o postojećim ili mogućim saradnjama.

Pored toga, može vas kontaktirati i neka od naših partnerskih agencija. Kada ih budete pretraživali na vebu, predlažemo vam da proverite sledeće da biste se uverili da su to zvanične agencije:

• Znaci koji ukazuju na legitimnost
  – Veb-lokaciju proveravate tako što na traci adrese (URL) tražite slovo „s“ u URL adresi – trebalo bi da ima „https://“ na početku ili simbol katanca na traci adrese
  – Prikazani su kontakt podaci ili podaci o zvaničnom distributeru
  – Prikazane su smernice o privatnosti, kao što su zahtev za prihvatanje kolačića / detalji o korišćenju vaših podataka
  – Prikazani su detalji njihove saradnje sa kompanijom Nikon – logotip ili studija slučaja

• Znaci koji ukazuju na prevarantski entitet
  – Nijedna od gorenavedenih stavki nije prikazana
  – Pravopisne i gramatičke greške (uključujući i ime domena)
  – Veze koje ne rade (ili nema dodatnih veza) do drugih stranica na lokaciji

Ako ste u nedoumici, ne odgovarajte, nemojte pratiti veze niti pružati informacije bez potvrde legitimnosti.

Umesto toga, obratite se lokalnom predstavniku kompanije Nikon za odnose sa javnošću i proverite da li je dopis legitiman. Podatke možete pronaći u odeljku „Upiti medija“ na veb-lokaciji kompanije Nikon. A možete i da im se obratite preko društvenih mreža. Naši verifikovani kanali imaju plavi znak potvrde.