Nikon Imaging | Srbija | Europe

Kreativni umetnici sa vizijom krče nove puteve uz seriju Z

Pomoću revolucionarnog sistema bez ogledala serije Z fotografi svih nivoa pripovedaju priče na potpuno nov način. Predstavljamo #Zcreators.

#Zcreators je kompanija Nikon ovlastila za to da pokažu javnosti mogućnosti i upotrebu Nikon proizvoda za fotografisanje, ali sam sadržaj njihovog rada je isključivo njihov. #Zcreators su nezavisni ugovarači i vizuelni umetnici i nisu zaposleni u kompaniji Nikon. #Zcreators su odgovorni za sadržaj svojih fotografija, veb-lokacija, izložbi i vizuelnih slika i za način na koji se takav sadržaj i slike dobijaju. Sve poruke, uverenja ili gledišta izražena na fotografijama umetnika koji su #Zcreators, sve veb-lokacije, izložbe ili vizuelne slike ne odražavaju nužno mišljenja, uverenja ili gledišta kompanije Nikon ili bilo kog zaposlenog u kompaniji Nikon.

VIŠE BEZ OGLEDALA, NIKON SISTEM BEZ OGLEDALA

VIŠE SVETLA, JAČI UTISAK

#CREATEYOURLIGHT